ตะปู คอนกรีต M7.5 x 92
ตะปู คอนกรีต M7.5 x 92

ตะปู คอนกรีต M7.5 x 92

ตะปู คอนกรีต M7.5 x 92

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานติดตั้ง กลุ่ม : สกรู

ประเภท : สกรู ประเภทย่อย : สกรู

ชนิดไม้ : . เกรด : STD

หนา : 0 . | กว้าง x ยาว : 8 x 92 mm

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่องานติดตั้ง

กลุ่ม : สกรู ประเภท : สกรู

ประเภทย่อย : สกรู

ชนิดไม้ : . เกรด : STD

กว้าง x ยาว : 8 x 92 mm

หนา : 0 .

ราคาขาย / ชิ้น

7 บาท

จำนวนที่สั่ง :

รวมเงิน :

0 บาท

Product Description

.เหมาะสำหรับใช้งานคอนกรีตกับไม้เท่านั้น

สินค้าในหมวด : อุปกรณ์กำหนดระยะ

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator