โซลิกนั่ม บราวน์ ทีเค 1 ลิตร (12EA/ลัง)

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ และ สีย้อมไม้ กลุ่ม : ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้

ประเภท : ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ประเภทย่อย : ผลิตภัณฑ์กันปลวก

ชนิดไม้ : .บราวน์ ทีเค เกรด : STD

หนา : 0 . | กว้าง x ยาว : 0 x 0 .

ราคาขาย / กระป๋อง

220 บาท

จำนวนที่สั่ง :

รวมเงิน :

0 บาท

สินค้าในหมวด : Solignum

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator