ไม้ฝา Chale't เต็ง ไส 4 หน้า อบ 10-12% Grade Natural (0.5x6x4.5)

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ผนัง ฝ้าเพดาน และบันได กลุ่ม : ไม้ฝา

ประเภท : ไม้ฝา ชาเล่ต์ ประเภทย่อย : ไม้ฝาสำหรับงานภายนอก

ชนิดไม้ : ไม้เต็ง เกรด : Natural

หนา : 8 mm | กว้าง x ยาว : 130 x 4,500 mm

ราคาขาย / ชิ้น

470 บาท

จำนวนที่สั่ง :

รวมเงิน :

0 บาท

สินค้าในหมวด : บัวฝ้า

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator