ราวบันได Chale'T ไม้สน AL แบบModern ลบมุม 45 ซ้ายขวา Grade Premium (42mm.x90mm.) 2x4x3.0

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ผนัง ฝ้าเพดาน และบันได กลุ่ม : ราวบันได

ประเภท : ราวบันได ประเภทย่อย : ราวบันไดไม้จริง

ชนิดไม้ : ไม้สน AL เกรด : Premium

หนา : 2 นิ้ว | กว้าง x ยาว : 4 x 3 นิ้ว

ราคาขาย / ชิ้น

960 บาท

จำนวนที่สั่ง :

รวมเงิน :

0 บาท

Product Description

เหมาะสำหรับพื้นภายใน

สินค้าในหมวด : บัวฝ้า

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator