ราวบันได Chale'T ไม้เต็ง แบบModern ลบมุม 45 ซ้ายขวา Grade Natural 2x4x3

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ผนัง ฝ้าเพดาน และบันได กลุ่ม : ราวบันได

ประเภท : ราวบันได ประเภทย่อย : ราวบันไดไม้จริง

ชนิดไม้ : ไม้เต็ง เกรด : Natural

หนา : 2 นิ้ว | กว้าง x ยาว : 4 x 3 นิ้ว

ราคาขาย /

1,035 บาท

จำนวนที่สั่ง :

รวมเงิน :

0 บาท

Product Description

เหมาะสำหรับพื้นภายใน

สินค้าในหมวด : บัวฝ้า

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator