Living Space 02

กลุ่มหลัก : นวัตกรรมไม้จริงเพื่อการอยู่อาศัย กลุ่ม : บ้านพรีแฟบ

ประเภท : บ้านพรีแฟบ ประเภทย่อย : บ้านพรีแฟบ

ชนิดไม้ : 02 เกรด : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Live Chat.

หนา : 0 . | กว้าง x ยาว : 0 x 0 .

ราคา / .

600,000 บาท

สินค้าจำนวน 0 / 1 .

จำนวนที่สั่ง :

รวมเงิน :

0 บาท

Product Description

เงื่อนไข - มูลค่าของราคาสินค้าโดยรวมไม่เกิน8,000,000 บาท จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานได้ (ชิ้นส่วนมาตรฐานจากโรงงาน) / ในกรณีที่สร้างหลายหลังในที่ดินเดียวกัน และมูลค่างานก่อสร้างมากกว่า 8,000,000 บาท ทางลูกค้าสั่งดำเนินการพัฒนาแบบ 30,000-50,000 บาท (ในรูปแบบเงินจอง) ทางบริษัทจะส่งทีมงานสถาปนิก เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อวางแบบลงที่ดินและพัฒนาแบบร่วมกันจนเป็นสัญญาก่อสร้างกับทางบริษัท ซึ่งเงินค่าดำเนินการหรือเงินจองในส่วนนี้จะถูกนำมาหักในสัญญาก่อสร้างงวดที่1 / การทำสีตัวบ้านไม่มีการคิดราคาเพิ่มลค.ต้องแจ้งรายละเอียดในขั้นตอนการพัฒนาแบบก่อนเป็นสัญญาในสีที่เป็นสีมาตรฐานของทางบริษัทเท่านั้นประกอบด้วย สีเดิม(สีเนื้อไม้เดิม)เป็นสีใสตามรูปแบบบ้านมาตรฐานสีไม้สน สีไม้แดง(น้ำตาลอมแดง) สีไม้สัก(น้ำตาลอมส้ม) / สีน้ำตาลอมดำ(เวงเก้)การเพิ่มจุดตำแหน่งไฟต่างๆนอกเหนือแบบมาตรฐานทางลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจุดละ 500 บาท ในส่วนของค่าแรงและอุปกรณ์ทางลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเข้ามา / ราคาฐานรากและเข็ม ไม่ได้รวมในราคาก่อสร้างส่วนนี้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นหรือ ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯดำเนินการในส่วนนี้ด้วยทางบริษัทฯจะเสนอราคางานฐานรากในขั้นตอนหลังจากที่ลูกค้าดำเนินการจองสินค้าแล้วโดยกระบวนการหลังการวางจองจะมีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างานและประเมินรูปแบบของงานเสาเข็มและฐานรากจากวิศวกรเพื่อเสนอราคาเป็นส่วนงานเพิ่มเติมต่อไป / ค่าขนส่งนอกกรุงเทพและปริมณฑล คิดตามระยะทางจริงตามเอกสารค่าขนส่ง (กรณีที่เส้นทางการขนส่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกคิดเป็นค่าขนส่งเพิ่มเติมเป็นตามกรณีไป) / ระยะเวลาในการก่อสร้าง45-60วันในแบบมาตรฐาน / เงื่อนไขการชำระเงิน  ขั้นตอนเซ็นสัญญาก่อสร้าง25% ขั้นตอนชิ้นส่วนเข้าหน้างาน 50% ขั้นตอนประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ15% / ขั้นตอนส่งมอบบ้าน 10% วางเงินจอง 10,000 บาท ตามราคาของแบบมาตรฐาน6แบบถ้าเป็นรูปแบบโครงการมูลค่างานเกิน 8,000,000 บาท วางจอง 50,000 บาท (ส่วนนี้จะถูกนำมาหักคืนในสัญญางวดสัญญาก่อสร้าง) สัญญาซื้อขาย เงื่อนไขเบื้องต้นตามเงือนไขชำระเงินหรือตามมาตรฐานสัญญาที่ทางฝ่ายกฎหมายกำหนดให้สอดคล้องกับมูลค่าโครงการ และระยะเวลาการรับประกันการประกอบ 1 ปี และ คุณภาพของไม้การันตีปลวกมอด รา 15 ปี ตามเอกสารการรับประกัน

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator