ไม้รั้ว SYP หัวมน+ ทำร่องเสี้ยน   อบ 10-12% + อัดน้ำยา CCA H3 20 ปี ทำสีสัก (W-1300-83)  Standard 0.75x4x1.0
ไม้รั้ว SYP หัวมน+ ทำร่องเสี้ยน   อบ 10-12% + อัดน้ำยา CCA H3 20 ปี ทำสีสัก (W-1300-83)  Standard 0.75x4x1.0

ไม้รั้ว SYP หัวมน+ ทำร่องเสี้ยน อบ 10-12% + อัดน้ำยา CCA H3 20 ปี ทำสีสัก (W-1300-83) Standard 0.75x4x1.0

ไม้รั้ว SYP หัวมน+ ทำร่องเสี้ยน   อบ 10-12% + อัดน้ำยา CCA H3 20 ปี ทำสีสัก (W-1300-83)  Standard 0.75x4x1.0

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ภายนอก กลุ่ม : ไม้รั้ว

ประเภท : ไม้รั้ว ประเภทย่อย : ไม้รั้วชนิดอื่นๆ

ชนิดไม้ : SYP เกรด : Natural

หนา : 1 นิ้ว | กว้าง x ยาว : 4 x 1 นิ้ว

กลุ่มหลัก : กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ภายนอก

กลุ่ม : ไม้รั้ว ประเภท : ไม้รั้ว

ประเภทย่อย : ไม้รั้วชนิดอื่นๆ

ชนิดไม้ : SYP เกรด : Natural

กว้าง x ยาว : 4 x 1 นิ้ว

หนา : 1 นิ้ว

ราคาขาย / แผ่น

103 บาท

จำนวนที่สั่ง :

รวมเงิน :

0 บาท

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator