ชาเล่ต์ผู้บุกเบิกโปรแกรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวสารและกิจกรรม
16-07-2019
มีผู้ชมแล้ว 986 ครั้ง
ชาเล่ต์ผู้บุกเบิกโปรแกรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปลาใหญ่ ไม่ได้กินปลาเล็กอีกต่อไป แต่ปลาเร็ว จะกินปลาช้า ชาเล่ต์ ตระหนักถึงเรื่องความเร็วในการส่งมอบคุณค่า พัฒนาประสิทธิภาพให้กับลูกค้าเสมอมาเราจึงได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมระดับโลก ให้กับทีมสถาปนิก และทีมวิศวกร ของบริษัทฯ โดยได้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศ เพื่อนำองค์ความรู้มาต่อยอดในงานออกแบบดีไซน์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม และวิศกรรมงานไม้ ซึ่งเป็น Core Value หลักของบริษัทฯเราชาเล่ต์ถือเป็นผู้บุกเบิกเพียงรายแรกและรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการได้ลิขสิทธิ์นำเข้าโปรแกรมจากยุโรป ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอีกขั้นที่เหนือกว่าของบริษัทฯ เพื่อให้สมกับการเป็น CHALE'T Wood Solution "Sense of Living"การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ Chale't Wood park ถนนบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562

ชาเล่ต์ผู้บุกเบิกโปรแกรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาเล่ต์ผู้บุกเบิกโปรแกรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาเล่ต์ผู้บุกเบิกโปรแกรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาเล่ต์ผู้บุกเบิกโปรแกรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาเล่ต์ผู้บุกเบิกโปรแกรมเพื่อการออกแบบงานสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมเจ้าแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator