คุณคมวิทย์ CEO แห่งไม้จริง CHALE'T (ชาเล่ต์) ร่วมสนับสนุนระบบส่งน้ำ ในพื้นที่เกษตร บ้านแม่วาก จ.เชียงใหม่

ข่าวสารและกิจกรรม
21-06-2019
มีผู้ชมแล้ว 997 ครั้ง
คุณคมวิทย์ CEO แห่งไม้จริง CHALE'T (ชาเล่ต์) ร่วมสนับสนุนระบบส่งน้ำ ในพื้นที่เกษตร บ้านแม่วาก จ.เชียงใหม่

คุณคมวิทย์ CEO แห่งไม้จริง CHALE'T (ชาเล่ต์) ร่วมสนับสนุนระบบส่งน้ำ ในพื้นที่เกษตร บ้านแม่วาก จ.เชียงใหม่

ปัจจุบันในพื้นที่บ้านแม่วาก จ.เชียงใหม่ ประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาการชะล้างหน้าดินจนทำให้ดินเสื่อมสภาพเป็นอย่างมาก คุณคมวิทย์ CEO แห่งไม้จริง CHALE'T (ชาเล่ต์) จึงร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน เปลี่ยนพื้นที่บ้านแม่วาก ในนามนักธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมกับองค์กรภาคีเครื่อข่าย ทั้งภาคประชาสังคม เอกชน และภาครัฐในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำโครงการเชื่อมต่อระบบน้ำเพื่อเกษตรยั่งยืน เปิดระบบน้ำเกษตรยั่งยืน ฟื้นป่าสร้างรายได้ “ข้อเสนอสีเขียว แม่วากโมเดล พื้นที่รูปธรรม บูรณาการจัดการดินน้ำป่า” เพื่อสร้างป่าสร้างรายได้ และร่วมปลูกไผ่ ไม้มีค่า 58 ชนิดในพื้นที่ป่าชุมชน และแนวกันไฟ บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

คุณคมวิทย์ CEO แห่งไม้จริง CHALE'T (ชาเล่ต์) ร่วมสนับสนุนระบบส่งน้ำ ในพื้นที่เกษตร บ้านแม่วาก จ.เชียงใหม่ คุณคมวิทย์ CEO แห่งไม้จริง CHALE'T (ชาเล่ต์) ร่วมสนับสนุนระบบส่งน้ำ ในพื้นที่เกษตร บ้านแม่วาก จ.เชียงใหม่

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator