ขั้นตอนการทาสี Chale't Solignum

เรื่องน่ารู้จากชาเล่ต์
25-02-2019
มีผู้ชมแล้ว 575 ครั้ง
ขั้นตอนการทาสี Chale't Solignum
  • ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวไม้ใหม่ : ทิ้งพื้นผิวให้แห้งสนิท หลังจากขัดด้วยกระดาษทราย จนได้ความเรียบที่พอใจ พื้นผิวไม้เก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วทาด้วยน้ำยากำจัดและยับยั้งเชื้อราและ ตะไคร่น้ำ โดยทาทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด และทิ้งไว้ให้แห้งสนิทหากพบมีการชำรุดของชิ้นงาน ให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนทำสี 
  • ข้อควรระวัง 
การเตรียมพื้นผิวทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ 
  • ขั้นที่ 2 การทาสีรอบแรก
 
  1. กวนสีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ต้องมีการกวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันทั้งก่อนใช้ในการทาย้อมไม้ และในระหว่าง ที่ใช้งาน เพื่อรักษาระดับเนื้อสีให้มีความสม่ำเสมอมีผล ต่อทั้งเรื่องของสีที่ได้จากการย้อมสีไม้ลงไป และมีผลในเรื่องของการยึดเกาะ รวมถึงประสิทธิภาพในการ ปกป้องเนื้อไม้ด้วย
      2. ลงสีตามลายไม้ ในการทาสีย้อมไม้ สามารถใช้ได้ทั้งแปรง ฟองน้ำ และเครื่องพ่นสี แต่ถ้าเป็นการทาด้วยแปรง หรือฟองน้ำ ให้ทาตามลายไม้ ซึ่งวิธีการทาแบบนี้ ทำให้สีย้อมไม้ สามารถซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น 
  • ข้อควรระวัง  
  1. ไม่ควรใช้ปริมาณสีที่มากเกินไปในการทารอบแรก 
  2. ควรทาสีให้มีความสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน (แนะนำให้ ใช้ฟองน้ำในการทาสี)
  3. ทาสีรอบแรก จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที–2 ชั่วโมงก่อนทาสีรอบที่สอง
 
  • ขั้นที่ 3 การทาสีรอบที่สอง
หลังจากสีที่ทารอบแรกแห้ง ให้ทาสีทับรอบที่สองได้เลย โดยใช้ปริมาณสีมากกว่าสีที่ทารอบแรกเล็กน้อย (ไม่ชุ่มเกินไป) ทาสีไปในทิศทางเดียวกันตลอดทั้งชิ้นงาน(แนะนำให้ใช้ฟองน้ำในการทา) พยายามทาให้สีสม่ำเสมอทั่วทั้งชิ้นงานหลังจากนั้นรอให้แห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง เพื่อให้สีแห้งสนิท และพร้อมใช้งาน หมายเหตุ การทาสีรอบสองจะทำให้สีเข้มขึ้นจากการทารอบแรก
ขั้นตอนการทาสี Chale't Solignum
เรื่องน่ารู้อื่นๆ ที่แนะนำ
สินค้าในหมวดต่างๆ

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator