คำถามที่พบบ่อย

เบอร์ติดต่อ : 02-831-8222 (AUTO)
ลำดับ คำถามที่พบบ่อย คำตอบ
1 อะไรคือ GENO Wood?
GENO Wood คือ ไม้อัดน้ำยาป้องกันปลวก ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากการทาน้ำยากันปลวกบนผิวไม้ทั่วไป ที่ปกป้องได้เฉพาะผิวด้านนอกของไม้เท่านั้นและส่วนใหญ่อายุของน้ำยาที่ใช้ เคลือบด้านนอก จะสามารถป้องกันปลวกได้เพียง 1-2 ปี ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกก็จะลดลง  ในขณะที่การอัดน้ำยากันปลวกของไม้ GENO Wood น้ำยาจะแทรกเข้าทุกอณูของเนื้อไม้ ทำให้สามารถป้องกันปลวกได้ถึงเนื้อใน  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความทนทานของไม้ได้เป็นอย่างดี

2 กระบวนการผลิตไม้อัดน้ำยา GENO Wood
GENO Wood คือ ไม้อัดน้ำยาป้องกันปลวก ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากการทาน้ำยากันปลวกบนผิวไม้ทั่วไป ที่ปกป้องได้เฉพาะผิวด้านนอกของไม้เท่านั้นและส่วนใหญ่อายุของน้ำยาที่ใช้ เคลือบด้านนอก จะสามารถป้องกันปลวกได้เพียง 1-2 ปี ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกก็จะลดลง  ในขณะที่การอัดน้ำยากันปลวกของไม้ GENO Wood น้ำยาจะแทรกเข้าทุกอณูของเนื้อไม้ ทำให้สามารถป้องกันปลวกได้ถึงเนื้อใน  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความทนทานของไม้ได้เป็นอย่างดี

3 วิธีการผลิต GENO Wood เราเรียก วิธีการอัดเต็มเซลล์ (Full-Cell Process)
GENO Wood คือ ไม้อัดน้ำยาป้องกันปลวก ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากการทาน้ำยากันปลวกบนผิวไม้ทั่วไป ที่ปกป้องได้เฉพาะผิวด้านนอกของไม้เท่านั้นและส่วนใหญ่อายุของน้ำยาที่ใช้ เคลือบด้านนอก จะสามารถป้องกันปลวกได้เพียง 1-2 ปี ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกก็จะลดลง  ในขณะที่การอัดน้ำยากันปลวกของไม้ GENO Wood น้ำยาจะแทรกเข้าทุกอณูของเนื้อไม้ ทำให้สามารถป้องกันปลวกได้ถึงเนื้อใน  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความทนทานของไม้ได้เป็นอย่างดี

4 ทำไมต้อง GENO Wood
GENO Wood คือ ไม้อัดน้ำยาป้องกันปลวก ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากการทาน้ำยากันปลวกบนผิวไม้ทั่วไป ที่ปกป้องได้เฉพาะผิวด้านนอกของไม้เท่านั้นและส่วนใหญ่อายุของน้ำยาที่ใช้ เคลือบด้านนอก จะสามารถป้องกันปลวกได้เพียง 1-2 ปี ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกก็จะลดลง  ในขณะที่การอัดน้ำยากันปลวกของไม้ GENO Wood น้ำยาจะแทรกเข้าทุกอณูของเนื้อไม้ ทำให้สามารถป้องกันปลวกได้ถึงเนื้อใน  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความทนทานของไม้ได้เป็นอย่างดี

5 ลักษณะการใช้งานในแต่ละระดับการอัดน้ำยา
GENO Wood คือ ไม้อัดน้ำยาป้องกันปลวก ผ่านกระบวนการผลิตที่มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากการทาน้ำยากันปลวกบนผิวไม้ทั่วไป ที่ปกป้องได้เฉพาะผิวด้านนอกของไม้เท่านั้นและส่วนใหญ่อายุของน้ำยาที่ใช้เคลือบด้านนอก จะสามารถป้องกันปลวกได้เพียง 1-2 ปี ประสิทธิภาพการป้องกันปลวกก็จะลดลง  ในขณะที่การอัดน้ำยากันปลวกของไม้ GENO Wood น้ำยาจะแทรกเข้าทุกอณูของเนื้อไม้ ทำให้สามารถป้องกันปลวกได้ถึงเนื้อใน  อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความทนทานของไม้ได้เป็นอย่างดี

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator