คุณคมวิทย์ CEO ชาเล่ต์ ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่1

ข่าวสารและกิจกรรม
22-02-2019
มีผู้ชมแล้ว 195 ครั้ง
คุณคมวิทย์ CEO ชาเล่ต์ ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่1

คุณคมวิทย์ CEO ชาเล่ต์ ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่1 “เรื่องการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกสวนป่า”  โดยงานในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เกิดความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการบริหารการจัดการสวนป่า และการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายหรือองค์กร และยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ที่สนใจร่วมเข้าโครงการกองทุนปลูกป่า สร้างเครือข่ายเกษตรกร ที่จะทำหน้าที่ รับจ้างปลูกป่า ดูแลสวนป่า เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ หากท่านใดสนใจอยากจะเข้าร่วม สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ https://goo.gl/forms/6WwiUdhYfskcgqMq2

คุณคมวิทย์ CEO ชาเล่ต์ ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่1 คุณคมวิทย์ CEO ชาเล่ต์ ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่1 คุณคมวิทย์ CEO ชาเล่ต์ ร่วมบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติครั้งที่1
ข่าวล่าสุดจากชาเล่ย์
เรื่องน่ารู้อื่นๆ แนะนำ
สินค้าในหมวดต่างๆ

© Copyright 2017 Chale't Wood - All Rights reserved | Administrator